PRIVACYVERKLARING
PnA respecteert de privacy van iedereen die in contact met ons komt. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring beschrijft hoe PNA met persoonsgegevens omgaat.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Als je werkgever gebruik maakt van de diensten en applicaties van PnA dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit de gevraagde dienstverlening en/of op grond van de wet.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT
PnA gebruikt gegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar dienstverlening. Zo is een geldig emailadres nodig voor de verlof- en verzuimadministratie. Voor het toesturen van verzuim- en verlofinformatie en/of voor de verzending van facturen gebruiken wij de relevante contact- en factuurgegevens.

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart PnA de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal PnA de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij PnA op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEBRUIK BESLOTEN GEDEELTE WEBSITE
Als je medewerker van een bedrijf bent dat gebruik maakt van één van de applicaties van PnA, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de applicatie. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je PnA hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES
Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt om de applicatie(s) te optimaliseren.
Op de PnA-website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt PnA geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

NIEUWSBRIEF
Wanneer we uw visitekaartje hebben ontvangen, kunt u de algemene nieuwsbrief van PnA ontvangen. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Als u geen informatie van PnA (meer) wilt ontvangen, kunt u ons ook gewoon een mailtje sturen. Het deelnemersbestand van de nieuwsbrief wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt.

VERSTREKKINGEN AAN DERDEN
PnA verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van PnA bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT- beheerder).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET
Je kunt ons schriftelijk, per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres. Als je meer informatie wilt over PnA, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via www.pna.nl/contact (om spammail te voorkomen). Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. PnA adviseert je dan ook op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 11 juli 2018.