Aanmelding gebruikmaking VitaliteitsPool

Ja, wij willen gebruik maken van de mogelijkheden die de VitaliteitsPool van PnA biedt om werkzaamheden c.q. medewerkers uit te wisselen met andere aangesloten bedrijven.

Uiterlijk 3 maanden na de ziekmelding van een medewerker ontvangen wij van PnA , kosteloos, telefonisch mobilisatie advies nadat PnA hierover is ingelicht via: info@pna.nl

Desgewenst krijgt onze organisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van het laten verrichten van werkzaamheden door tijdelijke “gratis hulpkrachten”. De jaarlijkse bijdrage voor deelname aan de VitaliteitsPool bedraagt € 250,-. Na ondertekening van het aanmeldformulier ontvangt uw administratie een factuur van PnA.

  • Contactpersoon

  • MM slash DD slash JJJJ